fb-event_1920x1005pix_nahlad-1

Príď si vypočuť, ako môžeš využiť nové technológie vo sfére umeleckých a remeselných odvetví!

Technická univerzita v Košiciach, ako slovenský partner projektu ACCESS-3DP, predstaví pre študentov a zamestnancov Fakulty umení TUKE, ako aj všetkých iných záujemcov, aké príležitosti prináša 3D tlač vo sfére umeleckých a remeselných odvetví. Tešiť sa okrem iných, môžete aj na predstavenie nasledovných tém:·        

 • Kde a ako vo svete umenia a remesla sa využíva 3D tlač?
  • Je efektívne ju využiť len pre prototypovanie alebo aj pre masovejšiu produkciu?
 • Fotogrametria – ako ju ľahko a rýchlo aplikovať?
  • Ako funguje jej aplikácia s bežne dostupnými zariadeniami?
 • ACCESS-3DP: voľné prístupné vzdelávanie pre 3D tlač
  • Kde a ako získam prístup?
  • Ako získam medzinárodný certifikát o absolvovaní kurzu?

3D tlač prináša nové príležitosti pre tradičné remeslá

Aditívna výroba (AV) s pridanou hodnotou (ako napr. 3D tlač) je jednou z technológií, ktoré Európska komisia označila za kľúčové podporné technológie (z angl Key Enabling Technologies - KET). Kreatívne podniky v remeselnom priemysle  sú zvyčajne malé podniky, ale sú dôležitými kľúčovými prvkami hospodárstva EÚ. Pracujú s klientmi v odvetviach, ktoré sú už nejaký čas tradične prepojené s kreatívnym priemyslom, využívajú flexibilitu na pridávanie hodnoty (tzv. pridaná hodnota) produktom uplatňovaním svojich schopností realizovať inovatívne nápady.

Tieto kapacity sa čoraz viac stávajú dôležitejšie pre európske hospodárstvo ako nové odvetvia hospodárstva a zisťujú, že potrebujú zručnosti, ktoré poskytujú pracovníci kreatívnych podnikov. Zároveň sa objavujú nové technológie, ktoré si vyžadujú, aby vysoko kvalifikovaní kreatívni ľudia využili svoj plný potenciál. To platí aj pre iné technológie vyspelej výroby, ako je tiež pokročilá priemyselná robotika.

pelayo-arbues-M_3PbDgAGc8-unsplash-950x950

O projekte ACCESS-3DP

Screenshot-2020-11-05-at-15.26.20-e1608307186201-1024x495

ACCESS-3DP je nadnárodný projekt financovaný z programu Erasmus+, ktorého implementácia prebieha v 5 krajinách (Francúzsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku a Španielsku) s cieľom podporiť aplikáciu aditívnej výroby (3D tlače) v rámci tradičných remesiel, ako možnosť novej, prevratnej technológie.

Tento cieľ plánujeme dosiahnuť nasledovnými krokmi:

 • identifikovať nesúlad zručností medzi kreatívnymi podnikmi, podnikateľmi , ktorí už používajú AV, a tými tradičnými, ktorí sú potenciálne zaujímaví pre použitie takejto technológie;
 • vypracovať učebné osnovy o 3D tlači prispôsobené potrebám remeselného priemyslu, šíreniu technológií, ako aj mobilite a zamestnateľnosti tvorivých remeselných pracovníkov;
 • zlepšiť konkurencieschopnosť a efektívnosť remeselných podnikov  prostredníctvom 3D tlače;
 • lepšie porozumieť hodnotovému reťazcu 3D tlače;
 • vyhodnotiť dopad školenia šitého na mieru;
 • vypracovať odporúčania pre certifikáciu zainteresovaných strán v oblasti kreatívnych remesiel vyškolených na 3D tlač.
ACCESS3DP_Logo-draft_v6_final_1800px
stiahnuť
logosbeneficaireserasmusright_sk_0

Partneri projektu

Remeselná komora Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-Rhône sa nachádza vo francúzskom Lyone a je verejnou organizáciou, ktorá zastupuje remeselný sektor v regióne Rhône. Vo svojom odbore zastupuje viac ako 40 000 remeselníckych spoločností zo sektora služieb (38 %), stavebníctva (37 %), výroby tovaru (16 %) a potravinárskeho priemyslu (9 %). Hlavným poslaním Remeselnej komory vo Francúzsku je podporovať remeselné podniky počas celého ich pôsobenia tým, že ponúka celú škálu účinných služieb pre remeselné podniky a zabezpečuje, aby bol záujem remeselných MSP riadne zastúpený vo vnútroštátnych a európskych inštitúciách.

Technologické centrum nábytku a dreva v španielskom regióne Murcia (CETEM) je súkromná a nezisková organizácia so sídlom v meste Yecla, jednom z najdôležitejších klastrov nábytku v Španielsku. Za posledných 20 rokov CETEM propaguje a implementuje inovácie a technologický rozvoj v nábytkárskom odvetví, čím sa CETEM stáva hlavnou obchodnou referenciou v tomto odvetví a stáva sa dôležitým ekonomickým motorom a podporovateľom tvorby a implementácie inovácií v regióne Murcia.

Štajerský technologický park je nezisková organizácia so sídlom v regióne Podravje, Slovinsko. Okrem ústredí v Pesnici pri Mariboru STP riadi svoje aktivity aj v rámci dvoch ďalších pobočiek v meste Maribor. Hlavný rozsah činností STP je zameraný na poskytovanie komplexnej podpory malých a stredných v regióne Podravje v rôznych fázach ich životného cyklu - od fázy „založenia podniku“ až po fázy rastu, rozvoja, internacionalizácie, reštrukturalizácie a pod.

Technologické centrum portugalskej obuvi (CTCP) je nezisková organizácia založená v roku 1986 APICCAPS – Portugalskou asociáciou výrobcov koženého tovaru, obuvi a komponentov, a dvoma inštitútmi ministerstva hospodárstva IAPMEI - Agentúrou pre konkurencieschopnosť a inovácie a INETI - Národným strojárskym ústavom z Laboratória kontroly kvality, ktoré bolo založené v roku 1981.

Slovenský partner projektu

9780

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska. V posledných rokoch sa výrazne zvyšuje záujem o štúdium zo strany zahraničných študentov, čím sa TUKE etabluje v medzinárodnom priestore ako významná vzdelávacia inštitúcia. Na univerzite študujú študenti zo štyridsiatich krajín sveta.

Aktuality

VISITA-FAMA-4-1-1024x768

Školiaci seminár v Yecle v Španielsku v dňoch 25.-27. októbra 2022

V dňoch 25. až 27. októbra 2022 zorganizoval CETEM (Technologické centrum pre nábytok a drevo regiónu Murcia) vzdelávací seminár pre projekt a pridružených partnerov z rôznych krajín EÚ, ktorý sa konal   v španielskom meste Yecla. Jeho cieľom bolo zdieľať a zlepšiť vedomosti z hľadiska 3D tlače a pokročilej priemyselnej robotiky projektových tímov partnera konzorcia ACCESS-3DP, ako aj pridružených partnerov, ktorí boli pozvaní na študijnú návštevu v každej partnerskej krajiny. Viac sa dočítate v našom článku.

picture4 (1)

Informačný bulletin #4

Informačný bulletin #4 prináša informácie o novinkách a úspechoch v rámci projektových aktivít, ktoré boli dosiahnuté nielen na Slovensku, ale aj v ostatných partnerských regiónoch. Počas uplynulých mesiacov partneri projektu ACCESS-3DP usilovne pracovali na dokončení obsahu školenia v angličtine i v národných jazykoch, dokončili vývoj platformy elektronického vzdelávania, pripravili  príručku pre školiteľov, ako aj absolvovali študijnú návštevu v Španielsku (v Yecle, v regióne Murcia) zameranú na inováciu remesiel prostredníctvom technológie 3D tlače. O týchto aktivitách, ako aj ďalších novinkách, sa dočítate v najnovšom Informačnom bulletine #4.

1657267031395

Tretie nadnárodné stretnutie projektu ACCESS-3DP

Organizácia STP, partner projektu zo Slovinska, zorganizoval 6. a 7. júla 2022 v Štajerskom technologickom parku v meste Maribor tretie nadnárodné stretnutie projektu ACCESS-3DP. Stretnutie sa konalo osobne a zúčastnilo sa ho všetkých päť partnerov z Francúzska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Španielska.

Hlavnou témou diskusie v prvý deň (6. júla 2022) bolo vyhodnotenie vzdelávacích materiálov vypracovaných všetkými partnermi (celkovo 26 učebnicových dokumentov,  30 prezentácií, 7 videí a 33 interaktívnych riešení) a integrácia vzdelávacích modulov prostredníctvom e-learningovej platformy ACCESS-3DP. Viac sa dočítate v našom článku.

newsletter3

Newsletter#3 Vzdelávací kurz je takmer pripravený pre prezentáciu prvým účastníkom!

Informačný bulletin #3 prináša informácie o novinkách a úspechoch v rámci projektových aktivít, ktoré boli dosiahnuté ako globálne, tak aj v jednotlivých participujúcich regiónoch. Výsledkom spoločného úsilia konzorcia je temer sfinalizovaný obsah pripravovaných kurzov pre aplikáciu 3D tlače v rámci tradičných remesiel. Práve vzdelávacie materiály, ako aj priebeh ostatných minulých a plánovanie budúcich aktivít boli predmetom diskusie na spoločnom partnerskom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Porte, kde nás privítali a hostili kolegovia z Technologického centra portugalskej obuvi (CTCP).

278162541_175817214784085_1602395360234155849_n-min

Druhé nadnárodné stretnutie projektu ACCESS-3DP

Organizácia CTCP, partner projektu z Portugalska, zorganizovala v dňoch 5. a 6. apríla 2022 druhé stretnutie nadnárodného projektu ACCESS-3DP, ktoré sa konalo osobne a zúčastnilo sa ho všetkých päť partnerov z Francúzska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Španielska.

Hlavnou témou prvého dňa diskusie (5. apríla 2022) bola prezentácia školiaceho materiálu vyvinutého všetkými partnermi a ukážka funkčnosti e-learningovej platformy ACCESS-3DP Massive Open – Online Course. Viac sa dočítate v našom článku.

newsletter2

2.informačný bulletin s novinkami o pripravovaných učebných osnovách aj stretnutí konzorcia partnerov

Informačný bulletin #2 prináša informácie o doterajších aktivitách a úspechoch projektu, nielen na Slovensku, ale aj v ostatných partnerských krajinách. Počas uplynulých mesiacov partneri zvládli zostaviť učebné osnovy, ktoré tvoria základ pre pripravovaný kurz s plánovaným rozsahom až 250 hodín! O tom, ako aj ďalších novinkách, sa dočítate v najnovšom informačnom bulletine

P1012867

Prvé nadnárodné stretnutie v rámci projektu ACCESS-3DP za osobnej účasti partnerov

V dňoch 16. a 17. septembra 2021, v priestoroch TECHNICOMU- Univerzitného vedeckého parku v Košiciach, zorganizovala Technická univerzita v Košiciach prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu ACCESS-3DP za osobnej účasti partnerov. Stretnutia sa zúčastnilo všetkých päť projektových partnerov z Francúzska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Španielska. Viac si môžete prečítať v našom článku.

access_3DP_meeting_19_07_2021

Online stretnutie k tvorbe študijných materiálov

Aké témy by mali byť obsiahnuté v pripravovanom kurze pre aplikáciu 3D tlače v rámci tradičných remesiel? Mali by sme sa zamerať viac na tému aplikácie 3D tlače alebo kroky pred jej aplikáciou, ktoré súvisia s tvorbou koncepcie nových produktov a služieb? Týmto a ďalším témam súvisiacim s prípravou študijných materiálov bolo venované online stretnutie odborného konzorcia projektových partnerov, ktoré sa uskutočnilo 19.júla 2021  

studia

Štúdia: Ako môžu poskytovatelia OVP (odborného vzdelávania a prípravy) inovovať a prepojiť tradičný a kreatívny remeselný priemysel prostredníctvom technológie 3D tlače

Pred samotným návrhom efektívnych a nápomocných vzdelávacích materiálov, sme v rámci projektu ACCESS-3DP realizovali štúdiu o aktuálnych možnostiach vzdelávania v oblasti technológií pokročilej výroby (3D tlač, priemyselná robotika) a to z hľadiska všeobecného, ako aj vzhľadom na špecifické potreby a požiadavky zástupcov tradičných remesiel. Prečítajte si celú štúdiu v anglickom jazyku alebo jej sumár v slovenčine.

bulletin1

Prečítajte si náš 1.inforačný bulletin!

Kto sme a ako podporujeme umenie a kreatívne remeslá v oblasti 3D? O tom, ako aj o napredovaní aktivít projektu ACCESS-3DP si môžete prečítať v našom prvom z plánovaných pravidelných informačných bulletinov

access_3DP_meeting_kick_off

Prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu ACCESS-3DP

Prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu ACCESS-3DP sa uskutočnilo 5. novembra 2020 a to prostredníctvom online nástrojov, vzhľadom na obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Viac sa dozviete v našom článku.