3D tlač prináša nové príležitosti pre tradičné remeslá

Aditívna výroba (AV) s pridanou hodnotou (ako napr. 3D tlač) je jednou z technológií, ktoré Európska komisia označila za kľúčové podporné technológie (z angl Key Enabling Technologies - KET). Kreatívne podniky v remeselnom priemysle  sú zvyčajne malé podniky, ale sú dôležitými kľúčovými prvkami hospodárstva EÚ. Pracujú s klientmi v odvetviach, ktoré sú už nejaký čas tradične prepojené s kreatívnym priemyslom, využívajú flexibilitu na pridávanie hodnoty (tzv. pridaná hodnota) produktom uplatňovaním svojich schopností realizovať inovatívne nápady.

Tieto kapacity sa čoraz viac stávajú dôležitejšie pre európske hospodárstvo ako nové odvetvia hospodárstva a zisťujú, že potrebujú zručnosti, ktoré poskytujú pracovníci kreatívnych podnikov. Zároveň sa objavujú nové technológie, ktoré si vyžadujú, aby vysoko kvalifikovaní kreatívni ľudia využili svoj plný potenciál. To platí aj pre iné technológie vyspelej výroby, ako je tiež pokročilá priemyselná robotika.

pelayo-arbues-M_3PbDgAGc8-unsplash-950x950

O projekte ACCESS-3DP

Screenshot-2020-11-05-at-15.26.20-e1608307186201-1024x495

ACCESS-3DP je nadnárodný projekt financovaný z programu Erasmus+, ktorého implementácia prebieha v 5 krajinách (Francúzsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku a Španielsku) s cieľom podporiť aplikáciu aditívnej výroby (3D tlače) v rámci tradičných remesiel, ako možnosť novej, prevratnej technológie.

Tento cieľ plánujeme dosiahnuť nasledovnými krokmi:

  • identifikovať nesúlad zručností medzi kreatívnymi podnikmi, podnikateľmi , ktorí už používajú AV, a tými tradičnými, ktorí sú potenciálne zaujímaví pre použitie takejto technológie;
  • vypracovať učebné osnovy o 3D tlači prispôsobené potrebám remeselného priemyslu, šíreniu technológií, ako aj mobilite a zamestnateľnosti tvorivých remeselných pracovníkov;
  • zlepšiť konkurencieschopnosť a efektívnosť remeselných podnikov  prostredníctvom 3D tlače;
  • lepšie porozumieť hodnotovému reťazcu 3D tlače;
  • vyhodnotiť dopad školenia šitého na mieru;
  • vypracovať odporúčania pre certifikáciu zainteresovaných strán v oblasti kreatívnych remesiel vyškolených na 3D tlač.
ACCESS3DP_Logo-draft_v6_final_1800px
stiahnuť
logosbeneficaireserasmusright_sk_0

Partneri projektu

Remeselná komora Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-Rhône sa nachádza vo francúzskom Lyone a je verejnou organizáciou, ktorá zastupuje remeselný sektor v regióne Rhône. Vo svojom odbore zastupuje viac ako 40 000 remeselníckych spoločností zo sektora služieb (38 %), stavebníctva (37 %), výroby tovaru (16 %) a potravinárskeho priemyslu (9 %). Hlavným poslaním Remeselnej komory vo Francúzsku je podporovať remeselné podniky počas celého ich pôsobenia tým, že ponúka celú škálu účinných služieb pre remeselné podniky a zabezpečuje, aby bol záujem remeselných MSP riadne zastúpený vo vnútroštátnych a európskych inštitúciách.

Technologické centrum nábytku a dreva v španielskom regióne Murcia (CETEM) je súkromná a nezisková organizácia so sídlom v meste Yecla, jednom z najdôležitejších klastrov nábytku v Španielsku. Za posledných 20 rokov CETEM propaguje a implementuje inovácie a technologický rozvoj v nábytkárskom odvetví, čím sa CETEM stáva hlavnou obchodnou referenciou v tomto odvetví a stáva sa dôležitým ekonomickým motorom a podporovateľom tvorby a implementácie inovácií v regióne Murcia.

Štajerský technologický park je nezisková organizácia so sídlom v regióne Podravje, Slovinsko. Okrem ústredí v Pesnici pri Mariboru STP riadi svoje aktivity aj v rámci dvoch ďalších pobočiek v meste Maribor. Hlavný rozsah činností STP je zameraný na poskytovanie komplexnej podpory malých a stredných v regióne Podravje v rôznych fázach ich životného cyklu - od fázy „založenia podniku“ až po fázy rastu, rozvoja, internacionalizácie, reštrukturalizácie a pod.

Technologické centrum portugalskej obuvi (CTCP) je nezisková organizácia založená v roku 1986 APICCAPS – Portugalskou asociáciou výrobcov koženého tovaru, obuvi a komponentov, a dvoma inštitútmi ministerstva hospodárstva IAPMEI - Agentúrou pre konkurencieschopnosť a inovácie a INETI - Národným strojárskym ústavom z Laboratória kontroly kvality, ktoré bolo založené v roku 1981.

Slovenský partner projektu

9780

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska. V posledných rokoch sa výrazne zvyšuje záujem o štúdium zo strany zahraničných študentov, čím sa TUKE etabluje v medzinárodnom priestore ako významná vzdelávacia inštitúcia. Na univerzite študujú študenti zo štyridsiatich krajín sveta.

Aktuality

P1012867

Prvé nadnárodné stretnutie v rámci projektu ACCESS-3DP za osobnej účasti partnerov

V dňoch 16. a 17. septembra 2021, v priestoroch TECHNICOMU- Univerzitného vedeckého parku v Košiciach, zorganizovala Technická univerzita v Košiciach prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu ACCESS-3DP za osobnej účasti partnerov. Stretnutia sa zúčastnilo všetkých päť projektových partnerov z Francúzska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Španielska. Viac si môžete prečítať v našom článku.

access_3DP_meeting_19_07_2021

Online stretnutie k tvorbe študijných materiálov

Aké témy by mali byť obsiahnuté v pripravovanom kurze pre aplikáciu 3D tlače v rámci tradičných remesiel? Mali by sme sa zamerať viac na tému aplikácie 3D tlače alebo kroky pred jej aplikáciou, ktoré súvisia s tvorbou koncepcie nových produktov a služieb? Týmto a ďalším témam súvisiacim s prípravou študijných materiálov bolo venované online stretnutie odborného konzorcia projektových partnerov, ktoré sa uskutočnilo 19.júla 2021  

studia

Štúdia: Ako môžu poskytovatelia OVP (odborného vzdelávania a prípravy) inovovať a prepojiť tradičný a kreatívny remeselný priemysel prostredníctvom technológie 3D tlače

Pred samotným návrhom efektívnych a nápomocných vzdelávacích materiálov, sme v rámci projektu ACCESS-3DP realizovali štúdiu o aktuálnych možnostiach vzdelávania v oblasti technológií pokročilej výroby (3D tlač, priemyselná robotika) a to z hľadiska všeobecného, ako aj vzhľadom na špecifické potreby a požiadavky zástupcov tradičných remesiel. Prečítajte si celú štúdiu v anglickom jazyku alebo jej sumár v slovenčine.

bulletin1

Prečítajte si náš 1.inforačný bulletin!

Kto sme a ako podporujeme umenie a kreatívne remeslá v oblasti 3D? O tom, ako aj o napredovaní aktivít projektu ACCESS-3DP si môžete prečítať v našom prvom z plánovaných pravidelných informačných bulletinov

access_3DP_meeting_kick_off

Prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu ACCESS-3DP

Prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu ACCESS-3DP sa uskutočnilo 5. novembra 2020 a to prostredníctvom online nástrojov, vzhľadom na obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Viac sa dozviete v našom článku.